Onze diensten

Stichting ION levert verschillende diensten aan partijen. Het meeste is maatwerk en zal in onderlinge afstemming tot stand komen.

  1. Begeleiding bij wijzigingen in de huisartsenpraktijk die ook invloed hebben op de ION-database. Een praktijk kan op enig moment te maken krijgen met een wijziging van het praktijkhouderschap (pensioen, overlijden, stoppen, overdracht e.d.). Met de komst van een nieuwe of meer andere praktijkhouders wijzigt ook de praktijk AGB-code en dat is ook weer van invloed de patiënten die in ION op naam staan ingeschreven. Dat omzetten moet tijdig gebeuren en zeker als een wijziging ook nog eens op een kwartaalovergang plaatsvindt. Dan gelden er bijzondere omstandigheden omdat het risico bestaat dat de omzetting niet tijdig heeft plaatsgevonden en daardoor de declaraties mislopen. Stichting ION helpt graag om e.a.a. in goede banen te leiden en zo problemen voor te blijven. 
  2. Opvragen aantallen patiënten per praktijk: Huisartsenposten-dienstenstructuren kunnen voor de bij hen aangesloten huisartsen (mits toestemming) het aantal in ION ingeschreven patiënten op een bepaalde peildatum opvragen. Dit aantal is bepalend bij het vaststellen en toewijzen van de jaarlijkse dienstroosters op de huisartsenposten. Dit is betaalde dienst. Voor meer informatie en een offerte kunt u contact met ons opnemen.
  3. Controle vooraf door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars kunnen elk kwartaal een controle-bestand ontvangen van de bij hen verzekerde patiënten. Het controle-bestand, dat altijd op de eerste dag van een kwartaal wordt aangemaakt, bewijst dat een patiënt op enige peildatum bij een bepaalde praktijk stond ingeschreven. De inschrijving in ION is op dat moment leidend voor de uitbetaling van de inschrijftarieven aan de huisartsen.
  4. Raadplegen actuele huisarts : Momenteel loopt er een pilot waarin onderzocht wordt onder welke condities andere zorgverleners (huisartsenposten, ziekenhuizen, ambulancedienst e.d.) de actuele huisarts van een patiënt zouden kunnen raadplegen teneinde betere (acute) zorg te kunnen verlenen.
  5. Zorgmail File Transfer : Een speciale webapplicatie ondersteunt de huisartsen(praktijken) bij het veilig elektronisch overdragen van medische dossiers (patiëntverhuisdossier) bij een verandering van huisarts door een patiënt. Ook niet-huisartsen en zorginstellingen kunnen van een soortgelijke applicatie gebruik maken om veilig medische informatie aan elkaar over te dragen. Deze applicatie heet Send Message

Wilt u gebruik maken van één van onze diensten, neem dan contact met ons op.

Dienstverlening maatwerk