Praktijkwijzigingen

Hier vindt u alle informatie over welke acties u dient te ondernemen als er wijzigingen optreden in de samenstelling van uw praktijk of als de praktijk wordt beëindigd en wordt overgedragen aan een opvolger.

Veelgestelde vragen

Het praktijkadres of de samenstelling van de praktijk is gewijzigd.

ION maakt gebruik van het Vektis Huisartsenbestand. Als u de adreswijziging of wijziging in de samenstelling van de praktijk aan Vektis heeft doorgegeven dan beschikt ION daar ook over. Verdere actie is dan niet meer nodig.

Wijzigingen in uw praktijk kunt u elektronisch aan Vektis doorgeven:

Wijzigingenhttps://www.agbcode.nl/Content/AGB-gegevens%20wijzigen

Beëindiginghttps://www.agbcode.nl/Content/AGB-registratie%20beëindigen

Ik stop in de loop van dit jaar met mijn praktijk. Waarom moet ik betalen voor het hele jaar?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei van het lopende jaar. Iedere huisartsenpraktijk aan wiens AGB-code op dat moment patiënten zijn gekoppeld in de ION-database ontvangt een factuur. Het bedrag hangt af van het aantal patiënten. De bijdrage per patiënt wordt elk jaar door het Bestuur van Stichting ION vastgesteld op basis van de vaste kosten en de lopende en geplande projecten. Wij kunnen geen rekening houden met tussentijdse mutaties in de praktijksamenstelling of overdrachten van praktijken omdat wij eenvoudigweg deze informatie niet doorkrijgen. Het (op verzoek) handmatig aanpassen van de factuur vergt administratieve kosten en meestal staan deze niet in verhouding tot het te betalen factuurbedrag. Wij gaan er van uit dat degene op wiens naam op 1 mei de patiënten staan ingeschreven de nota betaalt. Deze huisarts kan vervolgens, bij een tussentijdse overdracht, de kosten naar rato met de opvolger(s) verrekenen.

Ik ben gestopt maar heb nog steeds patienten op mijn naam in ION staan.

U vraagt uw opvolger om deze patiënten per direct op zijn/haar naam in ION in te schrijven zodat ze niet langer aan uw naam zijn gekoppeld. Uw opvolger kan voor hen dan ook het inschrijftarief declareren zolang geen andere huisarts deze patiënten claimt via ION. U kunt ook uw AGB-code stoppen door dit (zelfs nog met terugwerkende kracht) bij Vektis door te geven. Alle dan nog resterende patiënten op uw naam in ION worden daarna automatisch afgemeld. Het afmelden van uw AGB-code bij Vektis kan elektronisch via : https://www.agbcode.nl/Content/AGB-registratie%20beëindigen

Mijn praktijk is opgeheven en toch krijg ik nog een factuur van ION?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei. Op dat moment stonden er blijkbaar nog patiënten op uw persoonlijke of praktijk AGB-code ingeschreven in de ION-database. Als u al voor 1 mei bent gestopt, gaat het waarschijnlijk om patiënten die niet (goed) zijn overgedragen. Vaak betreft het de niet meer actieve patiënten zoals overledenen, geëmigreerde patiënten, langdurig gedetineerden, defensiepersoneel of patiënten die zijn opgenomen in een WLZ-instelling. Deze moeten normaal gesproken handmatig in ION worden afgemeld omdat daar geen opvolgende huisarts in het spel is. Vaak wordt dat echter vergeten. Meld deze patiënten zelf af in ION of geef de stopdatum van uw praktijk AGB-code door bij Vektis zodat de patiënten automatisch worden afgemeld in ION.

De praktijksamenstelling is gewijzigd. Wat te doen met de ION-factuur?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei. De ION-factuur is gebaseerd op het aantal patiënten dat op dat moment gekoppeld is aan uw praktijk AGB-code en aan uw zorgverleners AGB-codes. Als de associatie / dissociatie heeft plaatsgevonden na de peildatum voor de ION-factuur dan dient u de factuur volledig te betalen en het onderling met uw opvolger(s) te verrekenen. Als de wijziging tijdig aan Vektis is doorgegeven, dan treft u alle ingeschreven patiënten op één factuur aan. Als dat niet het geval is en u ontvangt twee aparte facturen, dan dient u die deze keer nog allebei te betalen. Het daaropvolgende jaar zijn de wijzigingen dan verwerkt tot een factuur.

Wij zijn gedissocieerd. Wat te doen met de ION-factuur?

De peildatum voor de ION-bijdrage is 1 mei en betreft de bijdrage voor het gehele jaar. De ION-factuur is berekend op het aantal patiënten dat is gekoppeld aan uw praktijk-AGB en aan de individuele zorgverleners AGB-codes die onder deze praktijk AGB-code actief zijn. Als uw dissociatie heeft plaatsgevonden na 1 mei moet u onderling een afspraak maken over een betaling naar rato van deze nota.