Internationaal verhuizen huisartsendossier

Elk land kent echter weer een eigen digitaal formaat van het dossier voor de daar gebruikelijke huisartseninformatiesystemen (HIS). Een papieren versie meegeven en het daar maar laten overtypen is niet meer van deze tijd. Het Belgisch bedrijf PatientSupportR ontwikkelde, in samenwerking met Stichting ION, daarvoor een verhuisdienst die conversie van het medisch dossier en beveiligde opslag voor transport mogelijk maakt.

Medisch dossier voor het eerst digitaal verhuisd van België naar Nederland

MAART 2022 – Een Belgisch koppel dat vorige maand van Gent naar Axel (Zeeland) verhuisde, nam zijn “Belgische” medisch dossiers digitaal mee naar de nieuwe huisarts in Nederland. Het paar gebruikte daarvoor de verhuisdienst van PatientSupportR. Het is de allereerste keer dat een medisch dossier digitaal verhuist tussen twee landen in Europa.

Het Belgische bedrijf PatientSupportR introduceerde zijn Europese verhuisdienst voor medische dossiers. De eerste twee landen waartussen een verhuizing mogelijk is, zijn België en Nederland. Dit jaar komen daar nog andere buurlanden bij.

Voor de verhuizing tussen België en Nederland werkte het technische team van PatientSupportR onder meer samen met  Stichting Inschrijving Op Naam (ION). De stichting is opgericht door de Landelijke Huisartsen Vereniging en faciliteert o.a. de mogelijkheid om beveiligde elektronische overdracht van medische dossiers binnen Nederland vlot te laten verlopen. Dat nu ook internationaal verhuizen mogelijk wordt, juicht Stichting ION van harte toe.

Marcel Leijten (Projectleider Stichting ION): “Dat je je dossier niet zomaar digitaal kunt meenemen als je verhuist naar het buitenland, valt anno 2022 niet meer uit te leggen. Een goed gedocumenteerd medisch dossier is immers cruciaal voor huisartsen om mensen de juiste continuïteit in zorg te kunnen verlenen. In samenwerking met de juiste zorgpartners maakt PatientSupportR dat nu wel mogelijk. Daar werken wij met Stichting ION graag aan mee.”

Uitgebreidere informatie vindt u op de website van PatientSupportR.