Reglementen en statuten

Reglementen en statuten

Bij het inrichten van de ION-database is het ook van belang dat de randvoorwaarden voor het gebruik goed zijn ingevuld en alle rechten en plichten van de deelnemende partijen zijn gewaarborgd. De statuten van de stichting, diverse reglementen en uitvoeringsbeleid zorgen er voor dat het helder en transparant is. 

Het Huisartsenreglement ION-database is voor het eerst vastgesteld in 2008. De huidige versie is in juni 2019 door het bestuur geaccordeerd.
Huisartsenreglement ION database versie 2019

Het Patiënten Privacyreglement ION-database is vastgesteld in 2008 en aangepast in 2012.
Patiënten Privacyreglement ION database versie 2012

De Statuten die bij de oprichting notarieel zijn vastgelegd en gepasseerd. De Statuten zijn in 2021 herzien en vernieuwd.
Statuten Stichting Inschrijving op Naam versie 2021

Daarnaast is er beleid opgesteld door het ION-bestuur met betrekking tot inzage in de ION-database door derden