ION Factuur 2023

Rond eind juli valt de factuur voor de deelname aan ION op de mat. De peildatum van het aantal patiënten dat op uw naam/praktijk in ION staat is 1 mei 2023. Alle patiënten die dan op zowel de praktijk AGB-code als op de bijbehorende zorgverleners AGB-code(s) in ION geregistreerd staan, worden in één totaal in rekening gebracht aan de praktijkhouder van dat moment. Een specificatie van de aantallen kunt u altijd terugvinden via uw ION-portaal bij Vecozo:

Inloggen als zorgverlener op www.vecozo.nl 

- Mijn diensten

- Inschrijving Op Naam

- Aantal geregistreerde patiënten raadplegen.

De contributie geldt voor het gehele lopende jaar. Stopt uw praktijk na de peildatum dan dient u toch het volledige bedrag aan ION te voldoen en kunt u het bedrag naar rato met uw opvolger(s) te verrekenen. Het jaar daarop krijgt uw opvolger vanzelf een factuur op zijn/haar naam op basis van de aantallen die op de peildatum van dat moment op hun naam geregistreerd staan.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het ION-Bestuur vastgesteld aan de hand van de te verwachten uitgaven van ION. Uw bijdrage kan dus per jaar verschillen maar daar krijgt u dan ook veel ondersteuning en gebruiksgemak voor terug. De Stichting heeft geen winstoogmerk en hanteert slechts een reserve op de begroting die gebaseerd is op tenminste nog 1 jaar te kunnen voltooien zonder dat er nog extra geld binnenkomt. Voor 2023 is het tarief vastgesteld op € 0,036 per patiënt inclusief 21% BTW.

De verantwoording daarvan kunt u terugvinden in de jaarverslagen die wij publiceren.

Vragen over de factuur? Kijk bij de veelgestelde vragen. Staat de vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar facturering@stichting-ion.nl 

Onderstaand overzicht toont de bijdragen van voorgaande jaren.

Tarieven ION bijdrage huisartsen per patiënt