AVG

De Europese privacywetgeving is veranderd. Vanaf 25 mei 2018 geldt de AVG – Algemene Verordening Gegevensverwerking voor alle EU-lidstaten. Veel praktijkhouders vragen ons of ze een verwerkersovereenkomst moeten sluiten met ION. Wij hebben hierover uitgebreid juridisch advies ingewonnen en de uitkomst daarvan was dat zo’n verwerkersovereenkomst niet nodig is. Van belang voor huisartsen en ION zijn de volgende begrippen in deze nieuwe wetgeving:

Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

In het kader van de AVG is de huisarts dezelfde als Stichting ION. Stichting ION is namelijk van èn opgericht door èn voor de huisartsen en opereert onder toezicht van de Ledenraad van de LHV. Stichting ION treedt namens de huisartsen op als Verwerkingsverantwoordelijke. Daarvoor heeft Stichting ION met Vecozo, Enovation en ION-medewerkers een Verwerkersovereenkomst gesloten en die is aangepast aan de AVG. 

Als huisarts hoeft u in het kader van de AVG geen verwerkersovereenkomst te sluiten met de stichting ION, omdat wij de persoonsgegevens niet verwerken. In feite werkt u als huisarts bij het aan- en afmelden van patiënten rechtstreeks in de ION-database en brengt alleen u wijzigingen aan.
Stichting ION speelt geen andere rol dan het faciliteren van deze dienst via Vecozo.

Patiënten informeren
Het blijft ook met de AVG van belang dat patiënten weten wat er met hun gegevens gebeurt. 
Daarvoor wijzen we u op de flyer: Wie is uw huisarts?
U kunt de flyer afdrukken voor in uw wachtruimte en/of om op uw website of wachtkamerscherm te presenteren.

Huisartsenflyer