Raadplegen actuele huisartsenpraktijk

Steeds meer andere zorgaanbieders dan huisartsen (i.c. derden) doen het verzoek bij Stichting ION om toegang te verkrijgen tot de ION-database teneinde te kunnen vaststellen wie de actuele huisartsenpraktijk van een patiënt is. De verzoekende partijen zijn zeer divers t.w. ziekenhuizen, huisartsenposten, SEH's, laboratoria, GGD, ambulancedienst, zorggroepen, declaranten e.d. De reden voor hun verzoek ligt vaak op het vlak van de acute gezondheidszorg maar ook op het terrein van onderzoeksrapportages en declaraties. Het ION-bestuur heeft de mogelijkheden daartoe juridisch laten onderzoeken daarbij rekening houdend met het oorspronkelijke doel waarvoor de ION-database is opgezet, het daarvoor zelf al opgestelde uitvoeringsbeleid en de gestelde eisen in het kader van de de Europese privacywetgeving AVG.

In de eerste opzet zal bij elke raadpleging op de ION-database moeten worden ingelogd en kan er, na toestemming van de patiënt, met behulp van BSN + Geboortedatum de actuele huisartsenpraktijk worden geraadpleegd. Het resultaat dat bij een match wordt teruggegeven bestaat uit de praktijk AGB-code en de naam van de huisartsenpraktijk. In 2021 zijn we de gesprekken met de leveranciers van huisartsenpost- en ziekenhuis informatiesystemen gestart om te onderzoeken of deze vraagfunctie verder te integreren is in hun software. De aanpassingen aan de ION-database worden gerealiseerd door Vecozo, waar ook de ION-database is gebouwd en door wie ook technisch beheer wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting ION.

Projectmanagement gedurende de pilots is in handen van Marcel Leijten, technisch projectleider ION.

Het laatste nieuws over deze nieuwe ION-dienst kunt u lezen op onze nieuwspagina.

Voor vragen kunt u ons bereiken via ons contactformulier.

Pilot raadplegen actuele huisarts