Projecten

Stichting Inschrijving Op Naam kent een aantal lopende projecten waarin zij een adviserende en richtinggevende rol speelt:

  1. Raadplegen actuele huisartsenpraktijk : dit project biedt aan anderen dan huisartsen en zorgverzekeraars, de mogelijkheid om bij een patiënt na te gaan wie de actuele huisartsenpraktijk van een patiënt is. Van deze functie kan alleen onder bepaalde condities gebruik worden gemaakt en alleen door een selectie van zorgaanbieders die op dat moment een behandelrelatie met de patiënt hebben. Dit project bevindt zich nog in de pilotfase. 
  2. Dossieroverdracht : dit project beoogt de kwaliteit van de digitaal over te dragen medische dossiers te verbeteren. Het elektronisch overdrachtsbericht dat tot op heden wordt gebruikt is gedateerd en biedt inhoudelijk niet alle mogelijkheden voor een kwalitatief goede overdracht. Deelnemende partijen naast ION zijn het de standaardisatie instituten NICTIZ en VZVZ en de koepelorganisaties van huisartsen LHV en NHG.
  3. Uitbreiding Zorgmail File Transferfuncties : Op verzoek van de eindgebruikers wordt er gebouwd aan een nieuwe functie waarbij men in het dashboard ook direct kan zien welke dossieraanvragen een huisartsenpraktijk zelf nog heeft uitstaan bij andere huisartsen. Deelnemende partijen naast ION is Enovation.