Nieuwe ION-dienst : 'Geautomatiseerd raadplegen actuele huisartsenpraktijk'

De nieuwe ION-dienst biedt ruimte aan derden, die aan strikte privacy-voorwaarden moeten voldoen, om handmatig via het portaal van Vecozo of via een elektronische koppeling (webservice) de ION-database te raadplegen om de actuele huisartsenpraktijk van een patiënt vast te stellen.

Uitbreiding van de dienst ION
Stichting ION heeft haar diensten uitgebreid met de functie 'Geautomatiseerd raadplegen actuele huisartsenpraktijk'. Met behulp van ION-database kan bepaald worden bij welke huisartsenpraktijk een patiënt staat ingeschreven. Dit proces kan, naast handmatige raadpleging via het Vecozo-portaal, vanaf nu ook volledig automatisch via een webservice verlopen.

Elektronisch raadplegen ION-database

Diverse doelgroepen
De webservice voor de raadpleging van actuele huisartsenpraktijk is generiek opgezet, om verschillende doelgroepen te kunnen bedienen. In overleg met Stichting ION wordt gefaseerde aansluiting op deze webservice gepland. Zorgaanbieders die daar gebruik van willen maken dienen aan strikte privacy-voorwaarde te voldoen. Zo moet er sprake zijn van een juridische grondslag om die persoonsgegevens te mogen verwerken. Voorwaarden zijn o.a. dat er een behandelrelatie tussen zorgaanbieder en patiënt moet zijn en dat expliciete toestemming door de patiënt gegeven moet worden om die gegevens te raadplegen / gebruiken. Voor het raadplegen t.b.v. overledenen gelden aangepaste voorwaarden.

GGD GHOR Nederland is, in het kader van bestrijding van de Corona-pandemie, recentelijk aangesloten op deze webservice om bijv. vaccinatiemeldingen en positieve Corona-testuitslagen naar de actuele huisartsen te kunnen versturen.

Later dit jaar worden naar verwachting ook de eerste Huisartsenposten aangesloten op deze webservice, zodat het raadplegen van actuele huisartsenpraktijk vanuit de HAP-systemen eveneens geautomatiseerd mogelijk is.

In de toekomst kunnen eventueel ook andere doelgroepen (zoals bijv. ziekenhuizen en laboratoria) aangesloten worden. Daarvoor worden nog pilots opgestart.

Veilige koppeling
Omdat bij het raadplegen van actuele huisartsenpraktijk persoonsgegevens gedeeld worden, is veiligheid van het systeem een belangrijk aandachtspunt. De technische veiligheid wordt gewaarborgd door een grondige, vooraf uit te voeren, penetratietest. Zo'n pen-test moet aantonen dat er geen mogelijkheid is voor onrechtmatige toegang tot gegevens van zowel binnenuit de informatiesystemen als van buitenaf. Daarnaast wordt er ook altijd een zogenaamde Data Privacy Impact Assessment (DPIA) uitgevoerd die onderschrijft dat er alleen gegevens gedeeld worden waarvoor in de wet een verwerkingsgrondslag bestaat; de gegevens worden enkel gedeeld op basis van expliciete toestemming van een patiënt.

Wilt u meer informatie daarover ?

Stel gerust uw vragen aan ons via het contactformulier.