Declaratie afwijzingen 2020

Problemen met declareren en onterechte afwijzingen ?

Een aantal zorgverzekeraars keurt ineens declaraties af met de onderbouwing "De verzekerde heeft op xx-xx-20xx geen zorgverbintenis voor huisartsenhulp."
Deze afwijzingen zijn vaak onterecht omdat de patiënt op dat moment NIET in ION stond geregistreerd (vaak pasgeborenen die later werden aangemeld of patiënten die in januari van zorgverzekering wisselden). In zulke gevallen geldt echter de afspraak dat uitbetaling dient plaats te vinden aan de eerst-declarerende huisarts. Deze afspraak is reeds in 2014 met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gemaakt.

Declaratieprotocol zorgverzekeraars 2014

Blijkbaar hebben er recentelijk aanpassingen in de software bij verzekeraars plaatsgevonden waardoor deze afhandelingsregel niet meer goed wordt uitgevoerd. 
U kunt daar overigens wel op reclameren via e-mail maar geen elektronisch correctieverzoek indienen omdat de patiënt op de peildatum niet in ION stond.